Nettisivut

Sivuilta löytyvät jäsenasioiden hoitoon liittyvien sivujen lisäksi koe- ja näyttelysivut sekä uutena rotukohtaiset sivut. Näiden sisältö tulee luonnollisesti elämään, toivottavasti hyvinkin aktiivisesti, toiminnan mukana sekä jäsenten toiveiden mukaan. Toiminta-valikkoon on tarkoitus koota kaikki kerhon toimintaan liittyvät asiat, niin kokenutta kuin uutta ehkä kenties ensimmäistä koiraa harkitsevaa, harrastajaa varten.  Uutena ominaisuutena löytyy mahdollisuus liittyen kerhon sähköpostilistalle, jonka avulla tullaan tiedottamaan ajankohtaisista asioista.

Tutustukaa sivuihin ja jos sivuille lisättäviä asioita tulee mieleen tai jokin asia on hullusti, ilmoitelkaa. Sivut ovat kuitenkin jäseniä varten eikä päinvastoin.


Nettisivujen päivtykseen liittyen voi olla yhteydessä hallituksen jäseneen Anna Paanaseen.

Annan yhteystiedot: puh. 0504675422 tai sähköpostitse: annak.paananen(at)gmail.com